שרף ההילה הורודה

 הילת הורד מאת מכון לייטריאן ™                                   seraph.img

 החיבור לשרף "ההילה הורודה"
אחד השרפים ההילה הורודה  בחר לעבוד באופן ישיר ועוצמתי יותר עם בני אדם על מנת לקדם את
התפתחותם הרוחנית. לאנרגיות של השרף ההילה הורודה  קשר ממושך ועמוק עם ז'נין מרי ג'לם ,
אחת ממייסדות של המרכז לקשרים שמימיים ומכון הלייטריאן ™ ואחת ממחברות של הספר
 "בני אדם חדשים ,כדור הארץ החדש".
באופן כללי נתן שרף ההילה הורודה את ההשראה ליצירת חיבורי המלאכים, על מנת לסייע בהפצת
אהבה ללא תנאי ,אי שפיטה ואיכויות מלאכיות נוספות בכל כדור הארץ.
כוונת השרף היא לעגן "להבה של אהבה מנקודה של ללא תנאי " בשדותיכם האנרגטיים, להרחיבה
באופן מלא בלבכם ולהעבירה באהבה לאחרים. לכן אני והמכון לייטריאן ™ מצעים לכם את
החיבור לשרף  ההילה הורודה שהוא החיבור הראשוני לממלכת המלאכים.
 
חיבור מלאכי: הוא חיבור אנרגטי אתרי קבוע בין ישות מלאכית מסוימת ,  במובנים כלליים.
 החיבור המלאכי עם השרף מתמקד בהדלקת "הלהבה " הטהורה ביותר של אהבה מלאכית
ללא תנאי במרחב הלב שלכם.
החיבור / כיונון נעשה באמצעות מדיטציה מודרכת פנים אל פנים - בטלפון או בהכוונה מרחוק.
כל אחד יכול לקבל את החיבור לשרף  ההילה הורודה ללא דרישות מקדימות חיבור ראשוני זה
מהווה דרישה מקדימה ליתר חיבורי המלאכים ומלאכי השרת.

חיבור לאהבה ללא תנאי , יעזור ויאפשר פתיחת מרחב הלב לאור ואהבה ויוסיף אור לחייכם .
אם אתם מטפלים יעזור לכם לתת מבלי להרגיש סחוטים ומרוקנים .
אסתר