רפואת תדרים -לייף אנרגי'

sharmushlamVENEW תמציות קריסטלים - רפואת תדרים   Life Energy
תוספת מבורכת אשר משתלבת עם התמציות הם החיסונים של דר' באך

שיטה טיפולית עוצמתית לאיזון המרכזים והשדות
האנרגטיים של האדם איזון גופנפש.
החומרים טבעיים ושיטת טיפול יעילה ובטוחה.
תמציות התדרים של לייף אנרגיי אוצרות בתוכן מאפיינים
אנרגטיים הפועלים בתאום עם מרכזי האנרגיה והפיזיולוגיה
האנרגטית הכללית של האדם.
הטכנולוגיה הייחודית של לייף אנרגיי משלבת תדרים מאזנים
אשר מקורם בקריסטלים וצמחי מרפא.
חוסר איזון בריאותי מאופיין בחסימות ובשינוי בקצב זרימת
האנרגיה.
השימוש בתמציות מסייע לסילוק החסימות ולזרימה חופשית'
נכונה של כוח החיים הפנימי.
בשיטת לייף אנרגי' קיימת התייחסות לגורמים המגוונים אשר
עלולים להחליש או להפריע לאנרגית החיים ברבדים השונים.
התמציות קיבלו אישור של משרד הבריאות .
התמציות אין מפריעות לתרופות אשר המטופל נוטל ,
זאת ללא יוצא מהכלל (אין בעיה בכמות ולא בסוג).
התמציות מורכבות באופן אישי ובשילוב המתאים לכל אחד.
את התמציות ניתן למרוח  (אם הוכן לצורך כך).
השימוש הוא בבליעה בחלק מהמקרים 4 פעמים ביום (אין צורך
להתייחס לפני או אחרי האוכל ואין צורך לחכות 4 שעות ויותר
(הכוונה לשעות היום והפעילות)